1. กรุงเทพฯ ทอ 06 Am 1251 เวลา 13.30-14.00 น.จันทร์-ศุกร์.

2. นครสวรรค์ มทบ 31 Am 801 เวลา 8.00-8.30 น.จันทร์-ศุกร์.

3. เชียงใหม่ ทอ 013 Am 1323 เวลา 19.00-19.30 น. จันทร์-ศุกร์.

4. เชียงราย สวท Fm 95.75 MHz. เวลา 19.30-20.00 น.จันทร์-ศุกร์.

5. อุดรธานี ทอ.09 Fm 104.0 MHz. เวลา 12.00-12.30 น.จันทร์-ศุกร์.

วิทยุชุมชน

6.จ.เพชรบูรณ์ วิทยุชุมชน พลังแห่งรัก Fm 88.75 MHz. เวลา18.30-19.00น.จันทร์-ศุกร์.

7.กรุงเทพฯ Feb radio Fm 103.75 MHz.,96.75 MHz. เวลา 07.30-08.00 น.จันทร์-ศุกร์.